KASKO OSIGURANJE VOZILA
Potpuna zaštita vašeg vozila
Za mnoge, vozilo nije samo prevozno sredstvo. Danas ga biramo sa velikom pažnjom i u njega ulažemo jer zauzvrat očekujemo pouzdanost, udobnost i uživanje u vožnji. Kada se u nešto uloži mnogo ljubavi i sredstava, treba razmišljati o načinu na koji se stečeno može sačuvati.
Bilo da vaše motorno vozilo koristite za lične potrebe ili za potrebe posla kojim se bavite, poželjno je da ga obezbedite od potencijalnih nemilih događaja koji vam se mogu desiti na putu. Najbolja i najpouzdanija zaštita motornih vozila je upravo kasko osiguranje.
Pružamo Vam niz pogodnosti:
 • Širok spektar osiguranih rizika
 • Osiguravajuća zaštita od delimičnog ili potpunog oštećenja vozila
 • Mogućnost ugovaranja dopunskog osiguranja
 • Brza i efikasna isplata šteta

Zaštita vozila
usled različitih rizika

Kasko osiguranje motornih vozila pruža osiguravajuću zaštitu od oštećenja ili potpunog uništenja vozila, usled različitih rizika.
Shodno vašim potrebama, nudimo vam tri obima pokrića kasko osiguranja:

Obuhvata zaštitu od sledećih rizika:

 • saobraćajne nezgode;
 • požara;
 • eksplozije (osim eksplozije nuklearne energije);
 • iznenadnog termičkog ili hemijskog delovanja spolja;
 • pada ili udara predmeta koji nije sastavni deo predmeta osiguranja;
 • pada vazdušne letelice;
 • manifestacija ili demonstracija;
 • zlonamernih postupaka ili obesti trećih lica;
 • oštećenja tapaciranih delova u osiguranom vozilu prilikom pružanja pomoći licima povređenim u saobraćajnim nezgodama ili na drugi način;
 • namerno prouzrokovane štete na osiguranoj stvari radi sprečavanja veće štete, kao i mera preduzetih za smanjenje ili otklanjanje štete;
 • udara groma;
 • oluje;
 • grada ili tuče;
 • snežne lavine, kao i pada snega i leda na vozilo;
 • odrona zemljišta ili obrušavanja zemljišta i stena;
 • poplava, bujica i visokih voda;
 • potapanja vozila (može biti ugovoreno posebnom klauzulom)
 • krađe vozila pod kojim se podrazumevaju: provalna krađa, razbojnička krađa i razbojništvo celog vozila ili njegovih delova;
 • prevare (u slučaju vozila uzetih na lizing ili iznajmljenih od rent-a-car kompanija),
 • utaje (može biti ugovorena posebnom klauzulom).

Ugovara se uz potpuno kasko osiguranje i obuhvata:

 • posebnu opremu vozila,
 • prtljag,
 • alat i pribor,
 • reklamne i druge natpise na vozilima,
 • troškove vuče,
 • troškove iznajmljivanja zamenskog vozila.

Ugovara se u okviru polise kasko osiguranja. Zaključivanjem delimičnog kasko osiguranja obezbeđena je osiguravajuća zaštita za:

 • sva stakla standardno ugrađena na vozilu (prednja, zadnja i bočna).

Ovaj paket osiguranja ne podrazumeva zaštitu stakla ili plastike na svetlosnim uređajima, ogledalima ili krovu vozila (uključujući i stakleni krov).

Kada prava iz Kasko osiguranja nisu garantovana

Rizikujete da izgubite prava koja vam garantuje polisa auto-kasko osiguranja ako je vozilom upravljala osoba bez odgovarajuće dozvole, ako je bila pod uticajem alkohola ili narkotika, ako je nesreća nastala usled prolaska na crveno svetlo… Više detalja o tome u kojim slučajevima je isključena obaveza osiguravača na nadoknadu štete možete pročitati u članu 14. Uslova za kombinovano osiguranje motornih vozila.

Fleksi Kasko

Kasko po Vašoj meri!
Ukoliko je vaše putničko vozilo starije od 5 godina, na raspolaganju vam je Fleksi kasko u okviru kojeg je moguće odabrati:

 • Potpuno kasko osiguranje bez rizika krađe (osigurava vaše vozilo od najrazličitijih oštećenja izazvanih saobraćajnom nezgodom, vremenskim nepogodama, požarom, eksplozijom, padom ili udarom nekog predmeta, obešću i zlonamernim postupcima trećih lica, manifestacijama ili demonstracijama);
 • Potpuno kasko osiguranje sa rizikom krađe vozila (pokriva i rizike provalne krađe, razbojničke krađe i razbojništva celog vozila ili njegovih delova);
 • Potpuno kasko osiguranje samo za rizik sudara, gde su štete i najčešće.

Važna pitanja i odgovori

Kasko osiguranje može se ugovoriti sa sledećim rokovima trajanja:

 • kratkoročno (na godinu dana ili kraće),
 • višegodišnje sa određenim rokom trajanja (rok mora biti duži od godinu dana),
 • višegodišnje sa neodređenim rokom trajanja (rok ne može biti kraći od godinu dana).

Mogu se zaštititi sve vrste kopnenih motornih vozila standardne izrade, kao i priključna, specijalna i radna vozila, motocikli, šinska vozila, radne mašine i njihovi sastavni delovi.

Ova vrsta osiguranja važi na teritoriji Evrope i Republike Srbije.

Napomena: Bonus se može preneti samo na vozilo iste premijske grupe (npr. sa putničkog na putničko).

Možete se obratiti našem kontakt centru koji će vas uputiti u najbližu kancelariju da preuzmete prepis polise ili ga možete dobiti poštom, na zahtev.

Za izdavanje prepisa polise morate na uvid dati ličnu kartu jer se prepis može izdati isključivo osiguraniku.

Ne. Prema odluci Narodne banke Srbije, polisa sa koje se prenosi bonus mora biti jednogodišnja.

Ne možete preneti premijski stepen sa polise koja je prekinuta i po kojoj je izvršen povraćaj novca.