OBAVEZNO AUTO OSIGURANJE (AO)
Optimalna zaštita za vas i vaše vozilo
Obaveznim osiguranjem od autoodgovornosti je pokrivena građansko – pravna odgovornost za štetu koju vozač motornog vozila prouzrokuje prema trećim licima upotrebom motornog vozila. To znači da ukoliko imate polisu AO i prouzrokujete štetu Vašim motornim vozilom nastalu štetu trećem licu nećete platiti Vi, već osiguravajuća kuća čiju ste polisu uzeli.
U slučaju promene vlasnika vozila polisa važi do isteka trajanja osiguranja. U tom slučaju ne morate kupovati novu polisu do isteka njenog važenja.

Zakonska obaveza

Osiguranje od autoodgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila. Cilj je zaštita u slučaju štete pričinjene trećem licu, tako što će troškove koje bi inače platio osiguranik, platiti osiguravajuće društvo kod kojeg ste osigurali vaše vozilo.
 • Polisom osiguranja od auto-odgovornosti nije pokrivena šteta na sopstvenom vozilu. Ovakve štete pokriva kasko osiguranje.

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

Prema novom Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju svi vozači motornih vozila, pored polise od auto-odgovornosti, dužni su da u vozilu imaju primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi i da ga pokažu na zahtev ovlašćenog službenog lica. Koristi se u slučaju manjih saobraćajnih nezgoda, sa manjom materijalnom štetom, i može biti validan umesto policijskog izveštaja.

Važna pitanja i odgovori

Polisa osiguranja od autoodgovornosti glasi na vozilo, a ne na vlasnika vozila.

Šteta se isplaćuje u iznosu propisanom zakonom, bez obzira na to ko je u trenutku nezgode upravljao vozilom kojim je šteta pričinjena.

Polisa osiguranja od autoodgovornosti se obično zaključuje na period od godinu dana. Postoji mogućnost da se zaključi i na kraći period s tim što se premija izračunava prema periodu trajanja osiguranja.

Pored navedenog, osnovog vida osiguranja od autoodgovornosti, mogu se ugovoriti i posebni vidovi osiguranja:

 • osiguranje vozila za vreme probnih vožnji i boravka u skladištima,
 • osiguranje vozila za dopremanje na sopstvenim osovinama,
 • osiguranje motornih vozila sa probnim tablicama,
 • osiguranje vozila za vreme mobilizacije od strane vlasti i za vreme raznih, samozaštitnih akcija.

Da bi se izvršila obnova registracije vozila potrebno je izvršiti uplatu:

a) PREMIJE OBAVEZNOG OSIGURANJA (obračunava se na osnovu snage motora u KW za putnička, nosivosti za teretna vozila i zapremine za motocikle);

b) TAKSE ZA REGISTRACIJU (radna zapremina i godište), i to za:

 • komunalnu taksu;
 • porez na upotrebu motornih vozila (obračunava se na osnovu godišta i zapremine i odnosi se samo na putnička vozila i motocikle)
 • nalepnice;
 • tehnički pregled.

Za prvu registraciju, osim gore navedenih stavki, potrebno je i sledeće:

 • saobraćajna dozvola;
 • registarske tablice.

Ako osiguranik izgubi polisu, radi se prepis polise.

Bonus-malus je sistem utvrđivanja visine premije osiguranja od auto-odgovornosti u zavisnosti od toga da li ste u prethodnom periodu imali prijavljenu štetu ili ne.

Pravo na bonus, tj. popust na polisu osiguranja, ostvarujete u slučaju da niste imali prijavljenih šteta na vozilu.

U slučaju da ste u prethodnom periodu imali prijavljenih šteta, premija osiguranja će biti viša, i to je malus.

Da, u sledećim slučajevima:

1.  Ukoliko ste u prethodne tri godine odjavili, prodali ili poklonili vozilo po kojem niste imali prijavljenih šteta, bonus možete preneti na novonabavljeno vozilo kada ga prvi put budete osiguravali na godinu dana. Prethodno i novonabavljeno vozilo moraju biti iz iste premijske grupe. Na primer, bonus za putničko vozilo možete preneti samo na putničko vozilo.

2.  Ukoliko ste najpre nabavili novo vozilo i osigurali ga osnovnim, IV premijskim stepenom, a nakon toga prodali ili poklonili staro vozilo po kome nemate prijavljenih šteta, bonus možete preneti tek nakon prekida ili isteka polise za novonabavljeno vozilo i samo ukoliko bonus nije već iskorišćen.

Prilikom zaključenja polise za novonabavljeno vozilo agentu prodaje treba da naglasite da prenosite bonus i na uvid date dokaz o odjavi/otuđenju vozila i poslednju polisu otuđenog/odjavljenog vozila.

Na uvid se daju sledeća dokumenta:

 • U slučaju da je vozilo sa kojeg se prenosi bonus odjavljeno: dokaz o odjavi, tj. poništena saobraćajna dozvola ili potvrda MUP-a.
 • U slučaju da je vozilo sa koga se prenosi bonus prodato ili poklonjeno: overen kupoprodajni ugovor/overena faktura ili ugovor o poklonu.
 • U oba slučaja morate na uvid dati poslednju godišnju polisu odjavljenog/otuđenog vozila. Datum isteka te polise ne može biti stariji od tri godine.

Napomena: Bonus se može preneti samo na vozilo iste premijske grupe (npr. sa putničkog na putničko).

Možete se obratiti našem kontakt centru koji će vas uputiti u najbližu kancelariju da preuzmete prepis polise ili ga možete dobiti poštom, na zahtev.

Za izdavanje prepisa polise morate na uvid dati ličnu kartu jer se prepis može izdati isključivo osiguraniku.

Ne. Prema odluci Narodne banke Srbije, polisa sa koje se prenosi bonus mora biti jednogodišnja.

Ne možete preneti premijski stepen sa polise koja je prekinuta i po kojoj je izvršen povraćaj novca.