ZAKAŽITE REGISTRACIJU VOZILA
Brzo i povoljno, kompletna registracija vozila

Registracija vozila

U našem objektu možete izvršiti kompletnu registraciju vozila,
sačiniti kupoprodajni ugovor i prevesti vozilo.
Registracija vozila važi godinu dana i može se produžiti 30 dana pre isteka pri čemu datum važenja registracije ostaje ne promenjen. Registracija vozila može isteći do 60 dana a da se registarske tablice ne moraju promeniti. U tom slučaji datum registracije biće pomeren na dan kada se vrši registracija vozila. Ukoliko registracija istekne više od 60 dana u obavezi ste da stare tablice zamenite novim.
Kupoprodajni ugovor možete sačiniti u našem objektu, nakon čega kupac i prodavac odlaze na overu kod javnog beležnika – notara.
Prenos vlasništva je zakonska obaveza plaćanja poreza na prenos apslonutnih prava koju po zakonu reguliše prodavac u slučaju kupoprodaje, odnosno poklonoprimac kada se priča o ugovoru o poklonu vozila. Za prenos vlasništva potreban je overen ugovor kod javnog beležnika, očitana saobraćajna dozvola, očitane lične karte prodavca i kupca i popunjena poreska prijava (obrazac PPI-4). Porez na prenos apsolutnih prava se plaća u poreskoj upravi prema sedištu prodavca. Da ne bi gubili Vaše dragoceno vreme dozvolite da sve prethodno navedeno uradimo za Vas u najkraćem roku.