ZAKAŽITE REGISTRACIJU VOZILA
Kupoprodajni ugovor, plaćanje poreza, prenos vlasništva… Sve na jednom mestu

Registracija vozila

Unašem objektu možete izvršiti kompletnu registraciju vozila,
sačiniti kupoprodajni ugovor i prevesti vozilo.
Kupoprodajni ugovor možete sačiniti u našem objektu, nakon čega kupac i prodavac odlaze na overu kod javnog beležnika – notara.
Prenos vlasništva je zakonska obaveza plaćanja poreza na prenos apslonutnih prava koju po zakonu reguliše prodavac u slučaju kupoprodaje, odnosno poklonoprimac kada se priča o ugovoru o poklonu vozila. Za prenos vlasništva potreban je overen ugovor kod javnog beležnika, očitana saobraćajna dozvola, očitane lične karte prodavca i kupca i popunjena poreska prijava (obrazac PPI-4). Porez na prenos apsolutnih prava se plaća u poreskoj upravi prema sedištu prodavca. Da ne bi gubili Vaše dragoceno vreme dozvolite da sve prethodno navedeno uradimo za Vas u najkraćem roku.
Registracija vozila važi godinu dana i može se produžiti 30 dana pre isteka pri čemu datum važenja registracije ostaje ne promenjen. Registracija vozila može isteći do 60 dana a da se registarske tablice ne moraju promeniti. U tom slučaji datum registracije biće pomeren na dan kada se vrši registracija vozila. Ukoliko registracija istekne više od 60 dana u obavezi ste da stare tablice zamenite novim.
Da biste izvršili registraciju vašeg vozila neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju:
  • Saobraćajna dozvola
  • Overen registracioni list o tehničkoj ispravnosti vozila
  • Polisa obaveznog osiguranja
  • Lična karta
  • Uplate

Na čega mislimo kada govorimo o registraciji vozila

uplatnice, kartice, čekovi
Registracija vozila važi godinu dana a možete je produžiti 30 dana pre isteka pri čemu datum važenja registracije ostaje nepromenjen. Prilikom registracije dobija se nova registarska nalepnica koja se lepi na donji desni ugao vetrobranskog stakla (staru nalepnicu treba ukloniti).

Ukoliko registrujete auto 60 dana posle isteka registracije datum iste će biti promenjen (pomeren) i bićete u obavezi da vratite stare table i platite nove.

Neregistrovan automobil predstavlja rizik kako za vlasnika tako i za ostale učesnike u saobraćaju. Značaj registracije automobila je u tome što pruža sigurnost osiguranom licu, jer ga oslobađa od štete koju bi nepažnjom mogao naneti drugim licima vozeći svoj automobil.

U našem objektu možete napraviti kupoprodajni ugovor.

uplatnice, kartice, čekovi
Zatim isti overavaju kupac i prodavac kod javnog beležnika. Nakon toga umesto Vas idemo u poresku upravu i plaćamo porez na prenos apsolutnih prava koji iznosi 2,5% od procenjene vrednosti vozila po katalogu AMSS.

Ukoliko je vozilo u važećoj registraciji, bez obzira na to, novi vlasnik je obavezan da plati taksu za izdavanje nove saobraćajne dozvole ( ukoliko je promenjeno i registarsko područje plaćaju se i nove tablice) da bi se izvršila promena imaoca vozila.

Ako je registracija u toku pored uplate taksi je potrebno popuniti obrazac registracionog lista, sa napomenom o promeni imaoca vozila (taj obrazac dobijate besplatno na našem tehničkom pregledu).

Ukoliko je prodavac pravno lice, on umesto kupoprodajnog ugovora pravi fakturu sa iskazanim PDV-om i u tom slučaju se ne plaća porez od 2,5%, a ukoliko na fakturi ne iskaže PDV onda je dužan da plati porez od 2,5%.