PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Budite bezbrižni za vreme privremenog boravka u inostranstvu.
Kada planirate letovanje, sigurno ne razmišljate o opekotinama od meduze ili trovanju hranom, kao što ni kada se pripremate za skijanje ne mislite o uganuću zgloba i drugim povredama. Nažalost, nezgode se dešavaju i mogu da upropaste celo putovanje.
Ako idete na odmor bez polise putnog osiguranja sigurno spadate u one hrabrije koji su ubeđeni da ništa ne može da vam se desi. Međutim, šta ako baš tada Marfi umeša svoje prste i odmor postane prava noćna mora? Izgubili ste dokumenta, dobili ste alergiju prvi put u životu, itd… Ako na to dodate stavku da su troškovi lečenja u inostranstvu mnogo veći, pa tako nekada mogu da vas koštaju više nego i celokupan aranžman za letovanje, vredi li rizikovati?
Putno zdravstveno osiguranje je dobrovoljno osiguranje koje pokriva troškove lečenja i prevoza usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja za vreme privremenog boravka u inostranstvu.
Ovaj vid osiguranja obezbeđuje refundaciju troškova nastalih lečenjem van granica Rebublike Srbije. Ovo osiguranje, u zavisnosti od osiguravajuće kuće, moguće je kupiti na različite vremenske periode. Cena ovog osiguranja takođe zavisi od osiguravajuće kuće ali i od toga kako putujete (individaulno, porodično, grupno) kao i od destinacije na koju odlazite.
Postoje i različite varijacije ovog osiguranja pa se možete susresti sa putnim zdravstvenim osiguranjem sa asistencijom, sa paketima za više boravaka u inostranstvu ili u kombinaciji sa nekim drugim paketima osiguranja
[/vc_section]

Važna pitanja i odgovori

Polisa osiguranja od autoodgovornosti glasi na vozilo, a ne na vlasnika vozila.

Šteta se isplaćuje u iznosu propisanom zakonom, bez obzira na to ko je u trenutku nezgode upravljao vozilom kojim je šteta pričinjena.

Polisa osiguranja od autoodgovornosti se obično zaključuje na period od godinu dana. Postoji mogućnost da se zaključi i na kraći period s tim što se premija izračunava prema periodu trajanja osiguranja.

Pored navedenog, osnovog vida osiguranja od autoodgovornosti, mogu se ugovoriti i posebni vidovi osiguranja:

 • osiguranje vozila za vreme probnih vožnji i boravka u skladištima,
 • osiguranje vozila za dopremanje na sopstvenim osovinama,
 • osiguranje motornih vozila sa probnim tablicama,
 • osiguranje vozila za vreme mobilizacije od strane vlasti i za vreme raznih, samozaštitnih akcija.

Da bi se izvršila obnova registracije vozila potrebno je izvršiti uplatu:

a) PREMIJE OBAVEZNOG OSIGURANJA (obračunava se na osnovu snage motora u KW za putnička, nosivosti za teretna vozila i zapremine za motocikle);

b) TAKSE ZA REGISTRACIJU (radna zapremina i godište), i to za:

 • komunalnu taksu;
 • porez na upotrebu motornih vozila (obračunava se na osnovu godišta i zapremine i odnosi se samo na putnička vozila i motocikle)
 • nalepnice;
 • tehnički pregled.

Za prvu registraciju, osim gore navedenih stavki, potrebno je i sledeće:

 • saobraćajna dozvola;
 • registarske tablice.

Ako osiguranik izgubi polisu, radi se prepis polise.

Bonus-malus je sistem utvrđivanja visine premije osiguranja od auto-odgovornosti u zavisnosti od toga da li ste u prethodnom periodu imali prijavljenu štetu ili ne.

Pravo na bonus, tj. popust na polisu osiguranja, ostvarujete u slučaju da niste imali prijavljenih šteta na vozilu.

U slučaju da ste u prethodnom periodu imali prijavljenih šteta, premija osiguranja će biti viša, i to je malus.

Da, u sledećim slučajevima:

1.  Ukoliko ste u prethodne tri godine odjavili, prodali ili poklonili vozilo po kojem niste imali prijavljenih šteta, bonus možete preneti na novonabavljeno vozilo kada ga prvi put budete osiguravali na godinu dana. Prethodno i novonabavljeno vozilo moraju biti iz iste premijske grupe. Na primer, bonus za putničko vozilo možete preneti samo na putničko vozilo.

2.  Ukoliko ste najpre nabavili novo vozilo i osigurali ga osnovnim, IV premijskim stepenom, a nakon toga prodali ili poklonili staro vozilo po kome nemate prijavljenih šteta, bonus možete preneti tek nakon prekida ili isteka polise za novonabavljeno vozilo i samo ukoliko bonus nije već iskorišćen.

Prilikom zaključenja polise za novonabavljeno vozilo agentu prodaje treba da naglasite da prenosite bonus i na uvid date dokaz o odjavi/otuđenju vozila i poslednju polisu otuđenog/odjavljenog vozila.

Na uvid se daju sledeća dokumenta:

 • U slučaju da je vozilo sa kojeg se prenosi bonus odjavljeno: dokaz o odjavi, tj. poništena saobraćajna dozvola ili potvrda MUP-a.
 • U slučaju da je vozilo sa koga se prenosi bonus prodato ili poklonjeno: overen kupoprodajni ugovor/overena faktura ili ugovor o poklonu.
 • U oba slučaja morate na uvid dati poslednju godišnju polisu odjavljenog/otuđenog vozila. Datum isteka te polise ne može biti stariji od tri godine.

Napomena: Bonus se može preneti samo na vozilo iste premijske grupe (npr. sa putničkog na putničko).

Možete se obratiti našem kontakt centru koji će vas uputiti u najbližu kancelariju da preuzmete prepis polise ili ga možete dobiti poštom, na zahtev.

Za izdavanje prepisa polise morate na uvid dati ličnu kartu jer se prepis može izdati isključivo osiguraniku.

Ne. Prema odluci Narodne banke Srbije, polisa sa koje se prenosi bonus mora biti jednogodišnja.

Ne možete preneti premijski stepen sa polise koja je prekinuta i po kojoj je izvršen povraćaj novca.