ZELENA KARTA
Međunarodna isprava o osiguranju motornog vozila

Šta je Zelena karta?

uplatnice, kartice, čekovi
Zelena karta je međunarodni dokument koji važi u zemljama koje su u sistemu zelene karte i služi kao potvrda da je vozilo osigurano polisom osiguranja od autoodgovornosti.

Ukoliko u stranoj zemlji napravite štetu trećim licima, tu štetu će nadoknaditi Vaše osiguravajuće društvo, koje je izdalo zelenu kartu.
Svrha Sistema poznatog kao Sistem Zelene karte je olakšavanje protoka motornih vozila u međunarodnom saobraćaju omogućivanjem osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima nastalu njihovom upotrebom kako bi se ispunili kriterijumi koji su na snazi u posećenoj zemlji i, u slučaju nezgoda, garantovanje naknade štete oštećenima u skladu sa nacionalnim zakonom i propisima te države.
Biro zelene karte garantuje vladi svoje države da će strana osiguravajuća društva poštovati zakon te države i izvršavati svoje obaveze po osnovu nezgode koju njihovi osiguranici izazovu na teritoriji te države, kao i birou posećene (strane države) da će domaća društva uredno izvršavati svoje obaveze prema oštećenim licima u stranim zemljama, po osnovu štete koju su prouzrokovali njihovi osiguranici na teritorijama tih zemalja. Funkcija garanta najvažnija je funkcija Nacionalnog biroa date zemlje i kao takva je okosnica Sistema zelene karte.
Šta je neophodno za dobijanje zelene karte?
  • Polisa osiguranja od autoodgovornosti
  • Saobraćajna dozvola
Do kada važi i ko izdaje zeleni karton?
Zelena karta važi do isteka trajanja polise obaveznog osiguranja od autoodgovornosti. Zeleni karton izdaje osiguravajuće društvo kod kojeg je zaključeno osiguranje od autoodgovornosti.

Da li Vam je potreban zeleni karton?
eleni karton, kao potvrda o osiguranju od autoodgovornosti, obavezan je dokument za vozila kojima se ulazi na teritoriju neke od sledećih zemalja:

Severna Makedonija, BiH, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Albanija, Tunis, Maroko.

Zeleni karton takođe nije potreban vozačima iz Srbije prilikom ulaska u Crnu Goru, koja sa Srbijom ima potpisan poseban bilateralni sporazum.

Za vozila iz Republike Srbije od 2012. godine, prilikom ulaska na teritoriju neke od zemalja potpisnica Multilateralnog sporazuma, kao dokaz o postojanju osiguranja od autoodgovornosti dovoljna je registarska oznaka, odnosno registraciona nalepnica koja se dobija prilikom registracije vozila.

Zemlje potpisnice Sporazuma (MA) su: Austrija, Bugarska, Belgija, Češka Republika, Kipar, Nemačka, Danska, Španija, Estonija, Francuska, Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske (Kanalska ostrva i ostrvo Man), Grčka, Mađarska, Italija, Irska, Luksemburg, Litvanija, Letonija, Malta, Holandija, Portugalija, Poljska, Rumunija, Švedska, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Švajcarska (Lihtenštajn), Andora, Norveška i Island.

NAJPOVOLJNIJI USLOVI PLAĆANJA

uplatnice, kartice, čekovi
Ukoliko registraciju vozila plaćate u gotovini, sve uplatnice možete overiti na izdvojenom šalteru pošte koji se nalazi u okviru našeg objekta ili da platite registraciju platnim karticama. Auto Rad Vam je omogućio, osim što smo najpovoljniji, i način plaćanja registracije putem čekova.

IZDAVANJE REGISTRACIONIH NALEPNICA

uplatnice, kartice, čekovi
Ukoliko registraciju vozila plaćate u gotovini, sve uplatnice možete overiti na izdvojenom šalteru pošte koji se nalazi u okviru našeg objekta ili da platite registraciju platnim karticama. Auto Rad Vam je omogućio, osim što smo najpovoljniji, i način plaćanja registracije putem čekova.

TEHNIČKI PREGLED ŠARIĆ

uplatnice, kartice, čekovi
TEHNIČKI PREGLED "ŠARIĆ" je privatno porodično preduzeće koje je počelo sa radom 08.12.2008. godine, i bavi se pružanjem sledećih usluga:
  • Tehnički pregled vozila najveće dozvoljene mase do 5t
  • Usluge kompletne registracije za sva motorna vozila
  • Zaključivanje polisa osiguranja vozila i lica
  • Auto škola Auto Rad
  • Autoperionica i Caffe
  • Rent a Car
Profesionalno i ljubazno osoblje
Najpovoljniji u gradu
NOVI TEKSTOVI

VESTI & UPUTSTVA

Važno je posztavljati prava pitanja, biti spreman i imati prave informacije.

PRONAĐITE NAS

Sve poslove vezane za zdravlje Vašeg automobila poverite nama, a mi ćemo Vaše poverenje nagraditi brzom i kvalitetnom uslugom. U svakom trenutku na raspolaganju su Vam naši profesionalno obučeni i posebno ljubazni radnici..

SREMSKA MITROVICA

Radinački put bb
22000 Sremska Mitrovica

Pon – Pet: 9:00-20:00
Sub: 9:00-16:00

+381 (22) 763-64-97

SREMSKA MITROVICA

Arsenija Čarnojevića 114
22000 Sremska Mitrovica

Pon – Pet: 9:00-20:00
Sub: 9:00-16:00

+381 (22) 763-64-97